Kdo jsme

Takto chceme žít a žijeme

Zjistili jsme, že Boží slovo, Bible, je pravda a že to, co Pán Bůh v něm píše, píše, aby tato pravda všechny lidi osvobodila a dala nám všem skutečný život. 

Úvodní verš mluví o tom, že křesťan by měl "činit učedníky, křtít je a učit je zachovávat, to co Pán Ježíš přikázal". Opravdu, takový má být každý křesťan?

Bůh Otec dal svého syna Ježíše, aby zemřel na kříži na očištění našich hříchů. Ježíš prokázal svou božskou moc, když 3. dne vstal z mrtvých a tím porazil smrt. Když se znovu ukázal svým blízkým učedníkům a přátelům, řekl: "Ale říkám vám pravdu: Je pro vás užitečné, abych odešel. Neboť neodejdu-li, Zastánce (Duch svatý) k vám nepřijde; odejdu-li, pošlu ho k vám." (Jan 16:7)

Skrze tohoto Ducha svatého může každý, kdo zná Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele, uzdravovat a činit divy a zázraky. "Tato znamení budou doprovázet ty, kteří uvěří: V mém jménu budou vyhánět démony, budou mluvit novými jazyky, budou brát hady do rukou a a vypijí-li něco smrtelného, nijak jim to neublíží. Na nemocné budou vzkládat ruce a budou se mít dobře." (Marek 16:17-18)

To jsou velké věci, které si možná nedokážeme představit. Vlastní silou na to nestačíme. Nedokážeme přesvědčit člověka, aby odevzdal svůj život Pánu Bohu. Proto křesťané mají Ducha svatého, Boží moc, která dělá změny v lidských srdcích i fyzicky.