HOPE BRNO

                     "Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů,                                            křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého                                     a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal."                                                                                                      Matouš 28:19-20

Naučme se žít

Mapa

Nejlépe se člověk naučí něco, co také praktikuje. Proto doporučujeme, přidejte se a my vám prakticky ukážeme, co děláme.

Příběhy z ulic

Skutečné příběhy lidí, kteří prožili Boží moc a byli uzdraveni...